ZORG
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview


 


Als school zijn wij bezorgd over de opvoeding, het onderwijs en het welzijn van uw kind. We gaan ervan uit dat elk kind verschillend is en iedereen zijn eigen kwaliteiten en capaciteiten ontwikkeld. Vanuit die kwaliteiten willen we uw kind stimuleren en ondersteunen in wat minder goed zou gaan.

In de kleuterschool zorgen we voor uw kind door regelmatig te observeren. Ook nemen we tweemaal per jaar kleutertesten af. In de derde kleuterklas nemen we ook een schoolrijpheidstest af, dit als voorbereiding op het eerste leerjaar. De klasleerkracht en de zorgjuf kunnen door de foutenanalyse van deze testen gerichter zorg aanbieden in de klas.

In de lagere school zorgt de klasleerkracht al voor een brede waaier aan zorg. De klasleerkracht doet dit door middel van aangepast contractwerk, gestructureerde en goed voorbereide lessen en individuele begeleiding. Tweemaal per jaar worden er testen afgenomen. Op die manier komen we te weten waar we zorg kunnen bieden.

De zorgcoördinator leidt dit alles in goede banen en geeft de klasleerkracht extra ondersteuning door remediëringsmateriaal aan te reiken en door klassikale en/of individuele begeleiding te bieden. Door het tweemaandelijkse zorgrapport bent u op de hoogte van de extra zorgen bij uwe kind.

Wanneer we merken dat onze zorg niet meer voldoet aan de noden van uw kind, schakelen we het CLB in. Samen met jullie gaan we dan op zoek naar de meeste passende oplossing zoals bijvoorbeeld kiné, logo, revalidatiecentrum of een andere school. Het is vanzelfsprekend dat we uw kind hierbij centraal stellen.


Zorgcoördinator

Caroline Scheers

Indien u nog vragen heeft over de zorgwerking in onze school, kan u Juf Caroline altijd bereiken op volgend mailadres:
Email : zorgklas@libos.be

 


Zorgwerking documenten